Điểm bán tại Hải Phòng

1. Huyện Thủy Nguyên

Tên Điểm bán Địa chỉ Điện thoại
Nhà Thuốc Lê Nga, DSĐH. Phạm Thị Thanh PhượngXóm 6, Xã Thủy Sơn, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng