Điểm bán tại Bắc Giang

1. Huyện Việt Yên

Tên Điểm bán Địa chỉ Điện thoại
Quầy Thuốc Thanh ThủyThôn Hoàng Mai 2, Thị Trấn Nếnh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang