Điểm bán tại Tuyên Quang

1. Huyện Sơn Dương

Tên Điểm bán Địa chỉ Điện thoại
Quầy Thuốc Tân Dược Đặng Thị ThuậnThôn Quyết Thắng, Xã Sơn Nam, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang
Quầy Thuốc Vũ Thị NhạnThôn Cây Phay, Xã Thượng Ấm, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

2. Huyện Yên Sơn

Tên Điểm bán Địa chỉ Điện thoại
Quầy Thuốc Đồng Thị HòeThôn Gia, Xã Tiến Bộ, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang