Điểm bán tại Lạng Sơn

1. Huyện Hữu Lũng

Tên Điểm bán Địa chỉ Điện thoại
Quầy Thuốc Minh Nguyệt, Ds Ngô Thị NguyệtXã Cai Kinh, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn